Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh – Đảm bảo cho gia chủ

Sửa chữa nhà vệ sinh là điều rất quan trọng khi hỏng hóc bất cứ một thiết bị gì cần phải sửa chữa ngay, không giống như những đồ gia dụng khác có thể hoãn lại 1 – 2 ngày. Chính vì thế cần tìm cho mình một công ty sửa nhà tốt nhất đưa ra mẫu hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh hợp lý.

>> Đơn vị sửa chữa nhà trọn gói Hà Nội, sửa chữa nhà vệ sinh uy tín, chất lượng Click ngay để biết thêm chi tiết!

Sửa chữa nhà vệ sinh đẹp theo hợp đồng

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh:

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH

(Số: ……………./HĐSCNO)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

  1. a)Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh: …………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

  1. b)Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông: ………………………………………………………Năm sinh: ………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………………………………Năm sinh: …………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………

 

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….… làm đại diện.

 

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: ………………………………………………………………………………………

– Vách nhà phải bảo đảm: ……………………………………………………………………………………….

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

  1. a)Phầnnguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …………………………………………………………………
  2. b)Phần nguyên vật liệu bênB cung ứng gồm: …………………………………………………………………
  3. c)Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.
  4. d)Hai bên sẽ phải chịu những vấn đề về hậu quả mình cung ứng.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự cho mình tổ chức những công việc khi đã được khoán, bảo đảm thời hạn khoán, thiết kế và những vấn đề kỹ thuật chúng ta phải theo bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

Sửa chữa nhà vệ sinh theo hợp đồng

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên Bcó yêu cầu).

4.3. Bên chủ nhà sẽ phải chịu những vấn đề không may sảy ra như nhà nước đỉnh chỉ thi công.

 

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hay bên cùng nhau thược hiện những điều đã thảo thuận trong hợp đồng nếu như có gì tranh chấp cùng nhau giải quyết nhanh nhất.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                               Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Gia chủ tham khảo mẫu hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh và làm theo trong bản hợp đồng không được thiếu sót điều gì, nếu thiếu sót sẽ làm tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

>> Nhận sơn nhà giá rẻ – địa chỉ đáng tin cậy nhất Hà Nội hiện nay là đâu? Cùng xem ngay để biết!!!

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required